Klachtbehandeling

Burgers Mediation en Klachtbemiddeling

Mediator Assen


WKKGZ


In de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) is vastgelegd hoe om te gaan met klachten in de zorg. Iedere zorgaanbieder dient een klachtenfunctionaris te kunnen inzetten. Doel is om op een laagdrempelige manier klachten te kunnen indienen en een klacht op een informele manier en op korte termijn op te lossen. 


De wet is van toepassing op alle zorgaanbieders, zowel zorginstellingen als zelfstandige zorgaanbieders. 
KLACHTENFUNCTIONARIS


Als klachtenfunctionaris ben ik onpartijdig. Ik help de klager bij het indienen van een klacht, en help de zorgaanbieder bij het volgen van de juiste procedure.

Mijn aanpak is om via bemiddeling te komen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing.